Firma noastră deţine experienţă de mai mulţi ani şi o bază largă de cunoştinţe în domeniultehnica filtrarii aerului şi exhaustarea prafului.

Colegii noştri oferă informaţii complete cu privire la problemele din acest domeniu pentru cei care îi contactează.

Aceste tehnologii satisfac cerinţele actuale, presupuse de era modernă, atât în privinţa aşteptărilor de mediu, cât şi cele de calitate.

Vizualizând pagina noastră de referinţe, veţi dobândi probabil informaţii utile.

SC. Eco Filtration SRL. stă cu plăcere la dispoziţia tuturor stimaţilor parteneri actuali şi viitori clienţi în legătură cu comercializarea, cunoştinţelor sale profesionale privind filtrele pentru lichide textile, oferind produse utilizabile la toate echipamentele de filtrare pentru lichide.

În cazul în care sunteţi interesat în probleme cu caracter profesional din domeniul filtrării lichidelor, eventual aveţi nevoie de consultanţă în acest domeniu, vizitaţi biroul nostru, unde colegii noştri vă vor furniza informaţii detaliate şi utile.

Ca furnizor de Materiale auxiliare pentru industria morăritului societatea-mamă din Ungaria are o prezenţă semnificativă pe piaţa din Ungaria de mai mulţi ani.

În domeniul comercializării pânzelor de site, asigurăm reprezentanţa partenerului nostru german pe piaţa din Europa de Est. Calitatea excelentă a sitelor noastre tip Monodur este atestată prin Certificat ISO 9001.

Citiţi materialele noastre informative, şi solicitaţi informaţii contactându-ne printr-una din adresele noastre de contact!

În cursul Prestaţiilor de spălătorie pe scară industrială este necesară utilizarea a numeroase textile de spălătorie şi altor accesorii, care lărgesc din ce în ce mai mult oferta de produse a firmei noastre de la an la an.

În domeniul textilelor pentru spălătorie, firma noastră comercializează produse utilizabile la orice tip de maşină, fabricate din prim materii impecabile germane.

În cazul în care doriţi să primiţi informaţii din acest domeniu, contactaţi-ne cu încredere..

Tehnica filtrarii aerului Filtrarea lichidelor Site şi materiale auxiliare pentru industria morăritului Textile de spălătorie Tehnica filtrarii aerului Filtrarea lichidelor Site şi materiale auxiliare pentru industria morăritului Textile de spălătorie